I. Splošno

S spletno trgovino družbe Orbico Beauty d.o.o. (v nadaljevanju tudi » trgovina«) upravlja družba Orbico Beauty d.o.o , Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana, matična številka: 5523800000, davčna številka: 15965406, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec).

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine družbe Orbico Beauty d.o.o., Verovškova 72, Ljubljana za končne potrošnike B2C (v nadaljevanju Pogoji) obravnavajo delovanje spletne trgovine na spletni strani www.beautyoutlet.shop za končne potrošnike, ter poslovni odnos med lastnikom spletne trgovine kot ponudnikom in prodajalcem (družba Orbico Beauty d.o.o.) ter uporabniki oz. kupci.

Naročilo preko spletne trgovine za končne potrošnike (B2C) ni možno za pravne osebe ali samostojne podjetnike.

Uporabnik spletne trgovine ob podaji naročila potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Pogojev ter se z njimi strinja. Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine veljajo od 16.3.2020.

V spletni trgovini družba Orbico Beauty d.o.o. vrši prodajo izdelkov za osebno nego (kozmetika, parfumerija, higiena, itd.)

II. Uporabniki

Spletno trgovino lahko za naročila in za nakup uporabljajo le kupci, ki imajo sedež na teritoriju Republike Slovenije. Prodajalec blago, ki je naročeno preko spletne trgovine, dostavlja le na teritoriju Republike Slovenije.

III. Naročanje

Naročanje preko spleta poteka 24 ur na dan, vse dni v letu.

Uporabnik v spletni trgovini po artiklih išče s pomočjo iskalnikov, ki jih najde v glavi spletne strani in v levem kontrolnem stolpcu.

Po odločitvi za posamezen artikel je potrebno klikniti na izbrani artikel za prikaz podrobnejših informacij. Ko sprejme odločitev za nakup, uporabnik klikne gumb "Dodaj v košarico", s čimer se artikel doda v nakupovalno košarico spletne trgovine.

Po koncu nakupovanja uporabnik lahko pregleda naročilo, lahko vpiše opombo na pozicijo naročila ali spremeni količino naročenih artiklov (artikel doda ali izbriše). Ko je naročilo pripravljeno za oddajo, uporabnik klikne gumb "oddaj naročilo". Uporabnik lahko naroči največ šest kosov enakega artikla ob enkratnem naročilu.

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je bilo naročilo poslano prodajalcu. V njem je navedeno blago in količine, ki jih je kupec izbral. Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku prodajalca.

Prodajna pogodba je sklenjena, ko prodajalec potrdi naročilo kupca po elektronski pošti. Prodajalec mora to storiti v 2 delovnih dneh, sicer se šteje, da naročilo ni potrjeno in prodajna pogodba ni bila sklenjena.

Prodajalec ima pred dostavo blaga pravico kontaktirati kupca preko telefona ali e-pošte z namenom preverjanja posredovanih kontaktnih podatkov ali obveščanja o spremenjenem datumu dostave blaga. V primeru, da na podlagi posredovanih podatkov ne more stopiti v stik s kupcem, lahko prodajalec enostransko odstopi od prodajne pogodbe, s pisno izjavo, poslano kupcu na elektronski naslov, ki ga je ta navedel ob naročilu.

Naročila so veljavna le v primeru izvršitve preko spletne trgovine na podlagi predhodne registracije. Kakršna druga oblika naročila ni možna, kakršna koli druga naročila pa ne bodo upoštevana.

IV. Cene in načini plačila

Spletne cene veljajo samo za nakupe preko spletne trgovine. Vse cene so v EUR in vsebujejo predpisani DDV. Cene izbranega blaga veljajo na dan naročila. Ponudba in cene veljajo do odprodaje zalog.

V spletni trgovini velja naslednji način plačila:

  • plačilo s PayPal računom
  • plačilo po povzetju
  • plačilo z bančno kartico

V. Dobava, prevzem ter količinski in kakovostni pregled

Dostava naročenega blaga bo predvidoma iz dobavljena v roku 7 delovnih dni, ali v najkrajšem možnem času kateri je odvisen od trenutne izredne situacije (COVID-19).

Prodajalec kupcu naročeno blago dostavi na naslov, ki je zaveden v programu ob registraciji v skladu s pravili in pogoji pogodbenega partnerja za dostavo (v nadaljevanju dostavljavca) in po prejetem plačilu.

V nobenem primeru pa prodajalec ni odgovoren za prekoračen rok dostave. Kupec je dolžan naročeno blago ob prevzemu kakovostno in količinsko pregledati ter na spremni dokument poleg podpisa zapisati morebitne vidne poškodbe na embalaži ali blagu, ki jih lahko uveljavlja v postopku reklamacije ali jamstva za napake.

VI. Račun

Če stranka plača paket, prodajalec uporabniku dostavi originalen račun (v papirnati obliki) skupaj z dostavo paketa. Na računu bosta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost svojih podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti podatkov na izdanih računih prodajalec ne bo mogel upoštevati.

VII. Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: beautyoutlet.shop@orbico.com.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne ali po pošti na naslov prodajalca: ORBICO BEAUTY d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana.

Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

VIII. Jamstvo za stvarne napake

Kupec je dolžan pri prevzemu blaga pozorno pregledati embalažo in njeno vsebino. V primeru poškodbe blaga je kupec dolžan na poškodbo takoj opozoriti dostavljavca. Kupec je dolžan skupaj z dostavljavcem sestaviti uradni zapisnik, posebej pozorno pa izpolniti rubriko o stanju embalaže in blaga. Kupec je dolžan poškodovan izdelek prevzeti in ga, v primeru uveljavljanja jamstva za napake, skupaj z uradnim zapisnikom poslati prodajalcu. Po prejemu poškodovanega blaga bo prodajalec v najkrajšem roku poslal kupcu nov izdelek.

Pogoj za uveljavljanje jamstva za napake je originalna embalaža, slike napake in račun. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita na e-naslov beautyoutlet.shop@orbico.com. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
  • vrne plačani znesek.

Jamstvo za stvarne napake ne velja za prodajo blaga z napako. Pri blagu z napako je posebej označeno, da gre za blago z napako in je navedena vrsta napake.

Potrošnik za blago z napako ne more uveljavljati stvarnih napak na katere je bila opozorjen ob samem nakupu blaga. Potrošnik lahko še naprej uveljavlja vse ostale stvarne napake na kupljenem blagu.

IX. Varovanje podatkov

Uporabnik v spletni trgovini dovoljuje, da podjetje Orbico Beauty d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki za čas poslovnega sodelovanja in še eno leto po zaključku poslovnega sodelovanja. Podjetje Orbico Beauty d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s Pravili varovanja osebnih podatkov objavljenih na internetni strani https://www.beautyoutlet.shop/content/3-pogoji-poslovanja.

X. Avtorske pravice

Spletna trgovina je v lasti podjetja Orbico Beauty d.o.o. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb, zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pisno odobritvijo lastnika.

XI. Končne odločbe

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe Pogojev brez predhodnega obvestila. Vsakršna sprememba ali dopolnitev teh Pogojev je veljavna le v pisni obliki. Vse morebitne spore, ki bi nastali z uporabo spletne trgovine med uporabnikom in ponudnikom, bosta stranki poskusili rešiti sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Naše spletno mesto uporablja funkcionalne in analitične piškotke Google Analytics z namenom spremljanja in izboljšanja spletnega mesta. Z nadaljnjim brskanjem po strani soglašate z namestitvijo piškotkov.  Več o uporabi piškotkov.